Czy młodociany pracownik, który szkolił się u rzemieślnika, a który zdał egzamin w OKE może przystąpić powtórnie do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemieślniczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy młodociany pracownik, który szkolił się u rzemieślnika, a który zdał egzamin w OKE (pracodawca otrzymał decyzję odmowną), może przystąpić powtórnie do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemieślniczą i czy pracodawcy wówczas będzie się należało dofinansowanie za tego ucznia? Pracodawca otrzymał decyzję odmowną ze względu na to, że uczeń szkolił się u rzemieślnika i powinien zdać egzamin czeladniczy, a zdał w OKE. Pracodawca odwołał się od decyzji wójta do SKO. SKO podtrzymało decyzję wójta, ale pracodawca odwołał się do Sądu. Jednocześnie złożył do urzędu gminy zapytanie czy jeśli uczeń zda po raz drugi, tym razem egzamin czeladniczy to czy otrzyma dofinansowanie za wyszkolenie tego ucznia. Jak postąpić w tej sytuacji skoro pracodawca chce załatwić sprawę dwutorowo? Z jednej strony odwołał się od decyzji SKO i sprawa jest w sądzie, a z drugiej strony składa w urzędzie gminy takie zapytanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX