Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W planie miejscowym w strefie MN,U na jednej z działek została przewidziana lokalizacja projektowanej trafostacji. Obecnie inwestor planuje budowę na tej działce budynku mieszkalnego, który koliduje z planowaną lokalizacją trafostacji. Zakład energetyczny pismem wyjaśnił, że nie planuje na działce inwestora budowy stacji transformatorowej. Zespół działek, do którego zalicza się działka inwestora, będzie zasilany z położonej niedaleko, istniejącej trafostacji.

Czy w takim przypadku, przy uzgodnieniu inwestycji z gestorem sieci energetycznej, jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zgodnie z wnioskiem inwestora, mimo zapisu w planie miejscowym o planowanej lokalizacji trafostacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?