Czy mimo zapisu w akcie notarialnym starosta może wydać koncesję, gdy przedsiębiorca zapewnia, że rekultywacja wyrobiska będzie... - OpenLEX

Czy mimo zapisu w akcie notarialnym starosta może wydać koncesję, gdy przedsiębiorca zapewnia, że rekultywacja wyrobiska będzie prowadzona w kierunku rolnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do projektu robót geologicznych (PRG) przedsiębiorca załączył akt notarialny z maja 2020 r., z którego wynika, że zgodnie z art. 2b ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) - dalej u.k.u.r. w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości nabywca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego na tej nieruchomości. Ponadto nabywca w tym okresie nie może zbyć ani oddać tej działki w posiadanie innym podmiotom.

Czy w najbliższej przyszłości (najpóźniej do końca br. roku) starosta będzie mógł wydać na tę nieruchomość koncesję na wydobywanie kopaliny, ponieważ zatwierdzony PRG będzie podstawą wykonania odwiertów geologicznych mających na celu rozpoznanie złoża i opracowanie dokumentacji geologicznej przed wydaniem koncesji na wydobywanie?

Czy mimo zapisu w akcie notarialnym starosta może wydać koncesję, gdy przedsiębiorca zapewnia, że rekultywacja wyrobiska będzie prowadzona w kierunku rolnym?

Czy można wówczas uznać to za prowadzenie gospodarstwa rolnego?

Przedsiębiorca jest jednocześnie rolnikiem i prowadzącym działalność gospodarczą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX