Nowość Czy mimo opóźnienia w poinformowaniu pracodawcy o wypadku w drodze do pracy pracodawca powinien wypłacić wyrównanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego do stawki 100%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowa jest wypłata wyrównania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego do stawki 100% z tytułu wypadku w drodze do pracy?

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją pracownica dnia 12.09.2022 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu w drodze do pracy. Po wypadku powiadomiła współpracowników o wypadku oraz zwolnieniu lekarskim. O nieobecności w pracy spowodowanej wypadkiem został też poinformowany przełożony pracownicy jednak pracownica nie przekazała informacji, że wypadek miał miejsce w drodze do pracy więc na podstawie wystawionego ZUS ZLA otrzymała wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy płatny według stawki 80%. Pracownica nie dopełniła procedury obowiązującej w zakładzie pracy w zakresie informowania o wypadkach w drodze do pracy. Pracodawca został poinformowany o fakcie, iż pracownica uległa wypadkowi w drodze do pracy dnia 13.12.2022 r. Karta wypadku została sporządzona przez specjalistę ds. bhp dnia 28.02.2023 r., a więc po upływie 14 dni od pozyskania informacji o wypadku. Jako uzasadnienie tego opóźnienia zostały podane argumenty, iż kontakt z pracownicą był utrudniony oraz konieczność oczekiwania na dokumentację medyczną.

Czy mimo opóźnienia w poinformowaniu pracodawcy o zdarzeniu i niedopełnieniu formalności przez pracownicę, a także sporządzenia karty wypadku przez specjalistę ds. bhp z opóźnieniem pracodawca powinien wypłacić wyrównanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego do stawki 100%?

Czy w przypadku, gdy specjalista ds. bhp uzna, że również okres ZUS ZLA obejmujący 7.11.2022-04.12.2022 jest konsekwencją wypadku w drodze do pracy z dnia 12.09.2022 r. to dodatkowe dokumenty w celu potwierdzenia prawa do wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego według stawki 100% będą wymagane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX