Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. W wyniku głosowania 8 osób było za przyjęciem uchwały natomiast 9 osób było przeciw.

Czy mimo braku uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego można dokonać przeksięgowań z kont księgowych 860 Wynik finansowy i 961 Wynik wykonania budżetu?

W opisach do tych kont jest zapis, że przeksięgowań z tych kont dokonuje się pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?