Czy mikroprzedsiębiorca prowadzący klub fitness może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na rozbudowę przedsiębiorstwa, w ramach której zamierza zakupić urządzenie do ćwiczeń kardio?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mikro przedsiębiorca prowadzący klub fitness zamierza skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na rozbudowę przedsiębiorstwa, w ramach której zamierza zakupić urządzenie do ćwiczeń kardio. Jednak przedsiębiorca w czerwcu 2021 r. rozpoczął pierwszą inwestycję na którą ubiegał się o zwolnienie, a którego nie otrzymał z uwagi na naruszenie efektu zachęty. Inwestycja ta zakończyła się w czerwcu 2022 r. i obejmowała zakup lokalu, wyposażenia oraz jego remont.

Czy w omawiany przypadku mamy do czynienia z jednostkowym projektem inwestycyjnym (w myśl przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) - inwestycją początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3, a tym samym sztucznym podziale inwestycji na kilka etapów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX