Czy mikroprzedsiębiorca powinien zaprojektować, przy budynku handlowo-usługowym, stację ładowania pojazdów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydający pozwolenie na budowę na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane w powiązaniu z ustawą z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej u.e.p.a. żąda zaprojektowania, przy budynku handlowo-usługowym we własności mikroprzedsiębiorcy, stacji ładowania pojazdów. Ustawa u.e.p.a. w art. 12a u.e.p.a. wyłącza ten obowiązek wobec małych i średnich przedsiębiorców wg definicji w ustawie z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców - dalej pr. przed. Ustawa pr. przed. definiuje jednak także mikroprzedsiębiorcę, a ten zgodnie z art. 12a u.e.p.a. z obowiązku wyłączony nie jest.

Czy istnieje przepis lub wyrok sadu, który to (wydaje się pomyłkowe) pominięcie mikroprzedsiębiorcy wśród podmiotów wyłączonych z przepisów u.e.p.a. naprawia, tzn. zgodnie z którym mikroprzedsiębiorca nie jest zobowiązany do stosowania jej przepisów w przypadku budynku niemieszkalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX