Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mieszkańcy mogą złożyć wniosek o uchylenie decyzji na zbieranie odpadów w PSZOK wydanej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej?

Mieszkańcy sąsiadujący z PSZOK złożyli do starosty coś w rodzaju zbiorowej petycji/wniosku o uchylenie decyzji starosty wydanej w 2013 r. na zbieranie odpadów, wskazując, że nie byli stronami postępowania administracyjnego przed wydaniem tej decyzji i skarżą się na pojawiające się na ulicach gryzonie i zapach.

Co powinien zrobić starosta - czy wystarczy poinformować mieszkańców, że zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. właściciele działek sąsiednich nie są stronami postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów?

Ponadto od wydania decyzji upłynęło już 7 lat. Obecnie Przedsiębiorstwo ubiega się o dostosowanie posiadanego zezwolenia do nowych przepisów i postępowanie zostało wszczęte zanim wpłynął wniosek mieszkańców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?