Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec gminy nie opłaca podatku za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż twierdzi, iż w ciągu miesiąca nie wytworzy takiej ilości odpadów, aby usuwać je ze swojej posesji zgodnie z zapisami w miejscowym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Dlatego też nie opłaca podatku śmieciowego, gdyż nie korzysta z usług firmy odbierającej odpady na terenie gminy. Po wizji w terenie stwierdzono, iż na posesji odpady są segregowane w prowizorycznych pojemnikach, brak jakichkolwiek zalegających odpadów.

Czy organ może wydać decyzję o przestrzeganiu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?