Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r.

PYTANIE

Naczelnik urzędu skarbowego przysłał zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej z tytułu dostarczonych robót i usług w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zajęcie dotyczy sołtysa, któremu przysługuje miesięczna dieta za sprawowaną funkcję w kwocie 110 zł oraz inkaso z tytułu poboru podatków lokalnych.

Czy można zająć wyżej wskazane należności pieniężne?

Jeśli tak czy zajęcie podlega jakimkolwiek ograniczeniom kwotowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?