Czy miesiącem utraty dochodu z tytułu zatrudnienia jest miesiąc marzec zgodnie z art. 3 pkt 23 u.ś.r.? - OpenLEX

Czy miesiącem utraty dochodu z tytułu zatrudnienia jest miesiąc marzec zgodnie z art. 3 pkt 23 u.ś.r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona była zatrudniona do 31 marca 2021 r. Z upływem marca zakończyła stosunek pracy.

Czy datą utraty zatrudnienia jest 31.03.2021 r. a tym samym miesiącem utraty zatrudnienia jest marzec, czy 01.04.2021 r., a tym samym miesiąc kwiecień 2021 r. stosownie do § 5 pkt 3 lit. g rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 1466) oraz art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

Dodatkowa treść pytania:

"Jeśli zatrudnienie ustaje wskutek rozwiązania umowy o pracę, to data rozwiązania umowy o pracę jest jednocześnie ostatnim dniem pracy. Taka też data wskazywana jest w treści świadectwa pracy.

W omawianym stanie faktycznym, 31 marca 2021 r. to ostatni dzień zatrudnienia pracownika (czyli jeszcze jest w stosunku pracy, ma zatrudnienie). W dniu 31 marca (do końca jego upływu) pozostaje jeszcze w zatrudnieniu, które utraci z początkiem dnia 01.04.2021 r.

Czy są jakieś potwierdzenia w orzecznictwie, wskazujące, że ostatni dzień zatrudnienia jednocześnie jest datą utraty zatrudnienia?

Jak to się ma do art. 57 paragraf 1 k.p.a. stanowiącego, że j eżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło?"

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?