Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej został zobowiązany do zrekultywowania składowiska odpadów. W tym celu zawarł z miastem umowę dzierżawy w ramach, której dzierżawi składowisko od miasta (zwykła umowa pisemna). W chwili obecnej na składowisku nie są składowane żadne odpady. Zakład ma zamiar powierzyć rekultywację składowiska firmie zewnętrznej wyłonionej w formie przetargu.

Czy dzierżawca (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej) ma zawrzeć umowę dzierżawy w formie aktu notarialnego z wykonawcą, który będzie dokonywał rekultywacji składowiska na zlecenie zakładu stosownie do art. 41b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

Czy też miasto (właściciel składowiska) ma zawrzeć z wykonawcą umowę dzierżawy w formie notarialnej na czas rekultywacji?

Czy też nie jest wymagana żadna dodatkowa umowa, z uwagi na fakt prowadzenia jedynie rekultywacji składowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?