Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagają dokonania zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

Około 1/3 pojemnika na śmieci usytuowana jest pod ziemią, są to tzw. "pojemniki półpodziemne".

Czy usytuowanie takiego pojemnika wymaga pozwolenia na budowę i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?