Czy międzyzakładowa KZP może przekształcić się w zakładową KZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Spółce "A" działała Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (PKZP). Ze Spółki A wyodrębniła się Spółka-córka - na mocy art. 23' Kodeksu pracy. Ówczesna PKZP przekształciła się w Międzyzakładową PKZP (MPKZP). Po kilku latach działalności spółka-córka upadła, obecnie już została zlikwidowana.

Czy można przekształcić MPKZP z powrotem w PKZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX