Czy miałby znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego fakt wprowadzenia w posiadanie nieruchomości osoby fizycznej w dniu 25.03.2012 r. zgodnie z protokołem Komornika Sądu Rejonowego lub innym protokołem zdawczo-odbiorczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nawrot Rafał Aleksander
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Od którego dnia powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do osoby fizycznej?

Czy miałby znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego fakt wprowadzenia w posiadanie nieruchomości osoby fizycznej w dniu 25 marca 2012 r. zgodnie z protokołem Komornika Sądu Rejonowego lub innym protokołem zdawczo-odbiorczym?

Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 11 stycznia 2010 r. udzielono przybicia nieruchomości zabudowanej na rzecz osoby fizycznej. Nabywca nabył nieruchomość w wyniku I licytacji. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 9 listopada 2010 r. osobie fizycznej przysądzono prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się z upływem dnia 17 sierpnia 2011 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access