Czy mężowi po śmierci żony przysługuje tytuł prawny do mieszkania i można mu przyznać prawo do dodatku mieszkaniowego? - OpenLEX

Czy mężowi po śmierci żony przysługuje tytuł prawny do mieszkania i można mu przyznać prawo do dodatku mieszkaniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2021 r.

PYTANIE

Klient po śmierci żony złożył wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Żonie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prawo to otrzymała przed zawarciem małżeństwa, a jako domownik w dokumencie potwierdzającym przydział mieszkania został ujęty tylko jej nieżyjący już dziadek. Obecnie mieszka tam mąż z dziećmi.

Czy mężowi po śmierci żony przysługuje tytuł prawny do mieszkania i można mu przyznać prawo do dodatku mieszkaniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX