Czy mężczyźni wykonujący prace kwalifikowane jako bardzo ciężkie, przekraczające 8400 kJ, są uprawnieni do korzystania z... - OpenLEX

Czy mężczyźni wykonujący prace kwalifikowane jako bardzo ciężkie, przekraczające 8400 kJ, są uprawnieni do korzystania z posiłków profilaktycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 3 pkt 1 r.p.p.n. "Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace 1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn...." natomiast według § 6 pkt 4 r.b.h.p.r.p.t. "Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min."

Skoro nie można przekraczać wydatku energetycznego dla mężczyzn powyżej 8400 kJ, to na jakiej podstawie lub w jakich okolicznościach należy zapewnić mężczyznom profilaktyczne posiłki przy wydatku powyżej 2000 kcal?

Czy w przypadku przekroczenia wydatku energetycznego netto 8400 kJ podczas wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej pracodawca ma np. obowiązek skrócić normy czasu pracy lub czy wystarczy jeżeli zapewni mężczyznom posiłki regeneracyjne, lub może należy podjąć jakieś inne działania, jeśli tak to jakie?

Czy zapisy dwóch wyżej przywołanych rozporządzeń nie wykluczają się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX