Czy mąż może zaliczyć spłacane odsetki od kredytu zaciągniętego przez swoją żonę do KUP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mężczyzna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Jego żona przekazała jemu pieniądze otrzymane na podstawie umowy kredytu, zawartej z bankiem tylko przez nią. Mąż przeznaczył te środki na zakup rzeczy związanych z wynajmem lokali. Mąż przekazuje żonie środki na spłatę kredytu, jak również odsetki od tego kredytu, z których żona spłaca kredyt z odsetkami. Między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa.

Czy mąż może zaliczyć spłacane odsetki od kredytu zaciągniętego przez swoją żonę do KUP?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access