Czy mąż może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli żona jest ubezpieczona w KRUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta, która opłaca składki na ubezpieczenia w KRUS z tytułu posiadania ziemi jest w ciąży, jest w związku małżeńskim. Mąż jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tego tytułu są opłacane składki w ZUS. Czy w tej sytuacji mąż może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i z tego tytułu może korzystać z wypłaty z ZUS zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze od chwili urodzenia dziecka?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access