Czy mąż może rozliczyć 100% wydatków w swoim PIT, pomimo, że posiada tylko 1/4 udziału w nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojdalska Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kupiłam wraz z mężem i dwiema córkami nieruchomość. Każdy z nas ma 25% udziałów w tej nieruchomości. W 2004 r. przeprowadziliśmy remont tej nieruchomości przy czym faktury brał zawsze na siebie mąż. Jak powinno wyglądać rozliczenie ulgi remontowej w PIT rocznym? Czy jedna z córek może rozliczyć w swoim PIT-37 1/4 wydatków poniesionych na ten remont (pomimo, że FV wystawiona jest na męża)? Czy mąż może rozliczyć 100% wydatków w swoim PIT (pomimo, że posiada tylko 1/4 udziału w nieruchomości)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access