Czy mąż może odliczyć VAT z faktur za media dot. mieszkania, jeśli zostały one wystawione na oboje małżonków w okresie, gdy łączyła ich wspólność majątkowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Malżonkowie nabyli nieruchomość mieszkalną w ramach współwłasności małżeńskiej. Otrzymywali faktury zgodnie z dokonywanymi wpłatami od grudnia 2011 do 10 lipca 2013 r. Ostateczna faktura zakupu została wystawiona 1 sierpnia 2013 r. gdzie wykazana została pełna kwota zakupu mieszkania, komórki i garażu. Wpłaty na to mieszkanie dokonywane były raz z konta żony, raz z konta męża. W dniu 22 sierpnia 2013 r. małżonkowie dokonali rozdzielności majątkowej małżeskiej i ustalili przy tym, że to mieszkanie będzie należało do męża. Mąż postanowił, że mieszkanie przeznaczy na wynajem na cele biurowe na rzecz spółki z o.o. i w dniu 22 sierpnia 2013 r. zarejestrował własną dziąłalność gospodarczą oraz rozpoczął prace adaptacyjne (po stanie deweloperskim).

Czy mąż może odliczyć VAT od faktury z 1 sierpnia 2013 r. wystawionej jeszcze na małżonków?

Co z fakturami za czynsz, media?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access