Czy matka ucznia ma prawo żądać zakazania kontaktów dziecka z ojcem na terenie szkoły? - OpenLEX

Czy matka ucznia ma prawo żądać zakazania kontaktów dziecka z ojcem na terenie szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do szkoły uczęszcza od września do klasy I uczeń, którego rodzice są w trakcie procesu rozwodowego. W postanowieniu sądowym widnieje zapis: "Sąd… w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia postanawia: 1. W drodze zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu rozwodowego: udzielić zabezpieczenia roszczenia i uregulować kontakty pozwanego …. z małoletnim ……. w ten sposób, że pozwany…. będzie miał kontakt z dzieckiem: a. W pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godziny 16.00 do 18.00 b. W drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 12.00 do 17, Poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności matki, przy czym pozwany będzie zabierał syna z miejsca zamieszkania dziecka i przywoził do miejsca zamieszkania po zakończonym kontakcie, a powódka …. dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować małoletniego do kontaktów z ojcem i nie będzie przeszkadzała kontaktom pozwanego z synem". Ojciec przed otrzymaniem przed szkołę ww. postanowienia sądu przyszedł kilka razy po zajęciach lekcyjnych (gdy syn był na boisku pod opieką wychowawcy świetlicy) na krótkie rozmowy z synem. Matka po tym jak dowiedziała się, że syn miał kontakt z ojcem przyniosła do szkoły postanowienie sądu i zażądała aby nie wpuszczać ojca jej syna do budynku. Po zapoznaniu się z postanowieniem dyrektor szkoły pouczył ojca, że nie może widywać się z synem na terenie szkoły i powinien stosować się do postanowienia sądu gdyż to w nim jest uregulowana kwestia ich kontaktów. Ponadto, że jeżeli chce mieć kontakty z synem w szkole (bo jak mówi matka utrudnia mu widzenie w czasie określonym w postanowieniu) powinien zwrócić się do sądu o rozszerzenie ich zakresu. Czy szkoła może zakazać w tej sytuacji ojcu widywanie się z synem w szkole (np. w czasie przerw pomiędzy lekcjami)? Jakie środki prawne szkoła może wdrożyć, aby zapobiec kontaktom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX