Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy matka pełnoletniego syna legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może złożyć na niego wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli sądowym zaświadczeniem jest ustanowiona kuratorem dla swojego syna jako osoby niepełnosprawnej w zakresie wszelkiej bieżącej reprezentacji we wszystkich sprawach urzędowych i zdrowotnych i złożyła przyrzeczenie?

Pełnoletni syn nie jest ubezwłasnowolniony.

Czy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinien złożyć syn sam na siebie?

Z racji niepełnosprawności podpis wnioskodawcy jest niemożliwy, czy w takim przypadku wystarczy odcisk palca wnioskodawcy i czy może być wykonany w obecności tylko pracownika świadczeń rodzinnych przyjmującego wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, czy w obecności pracownika urzędu wyższego rangą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?