Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba, która przebywa w domu pomocy społecznej ma własne dziecko, dziecko jest pełnoletnie, zostało umieszczone w domu pomocy społecznej.

Pytanie dotyczy zobowiązania do wnoszenia odpłatności za członka rodziny, czy matka jest obowiązana do wnoszenia odpłatności za syna, jeżeli jej dochód miesięczny wynosi 2 800 zł x 70% = 1960 zł jest to należność wnoszona za jej pobyt, koszt miesięczny pobytu 4 200 zł.

Pytanie dotyczy zobowiązania do wnoszenia odpłatności za członka rodziny, czy syn jest obowiązany do wnoszenia odpłatności za pobyt matki, jeżeli jego dochód miesięczny wynosi 3 00 zł x 70% = 2 100 zł jest to należność wnoszona za jej pobyt, koszt miesięczny pobytu 4 500 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?