Czy matka mieszkająca wspólnie z dziećmi w lokalu ma tytuł prawny do lokalu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani składa wniosek o dodatek mieszkaniowy na mieszkanie, w którym mieszka i ponosi opłaty za tenże lokal. Prowadzi gospodarstwo domowe z dwójką małoletnich dzieci. Tytuł prawny do lokalu w wyniku spadku nabyły z dobrodziejstwem inwentarza jej dzieci (13 i 7 lat).

Czy matka mieszkająca wspólnie z dziećmi w lokalu ma tytuł prawny do lokalu?

I jakie dodatkowe dokumenty powinnam dostać od Wnioskodawcy?

Dodatkowo na aneksie o wysokości opłat za mieszkanie pełnomocnikiem dzieci jest nie matka, ale babcia dzieci.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX