Czy matka dziecka może nadal pobierać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka dziecka ma przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W trakcie trwania tego urlopu rozpoczęła zatrudnienie na 1/2 etatu. Pracę wykonuje w godz. 8.30 do 12.30., dziecko w tym czasie przebywa w przedszkolu (zaświadczenie z którego wynika, iż dziecko przebywa od godz. 8.00 do 13.00). Napisała na oświadczeniu, że praca nie koliduje w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Czy matka dziecka może nadal pobierać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX