Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 17c ust. 9 pkt 3 u.ś.r. świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.

Czy ten przepis ma zastosowanie do matek uczących się w szkole (kontynuujących naukę), jeżeli przez część dnia (6-8 godz,) nie sprawują bezpośredniej opieki z racji przebywania w szkole na zajęciach lekcyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?