Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wytwarza narzędzia używane w procesie operacyjnym. Dokonuje ich wyceny na podstawie kalkulacji i przyjmuje do ewidencji środków trwałych. Koszt wytworzenia składa się z kosztów materiałów i płac. Pominięto kwestię pozostałych pośrednich kosztów produkcji. Rachunek kosztów spółki to wariant uproszczony gdzie materiały w momencie zakupu są księgowane w koszty a na dzień bilansowy inwentaryzując dokonywana jest ich korekta i wprowadzenie na magazyn.

Czy w momencie tego wprowadzenia do ewidencji narzędzi powinniśmy korygować koszty zużycia materiałów oraz koszty wynagrodzeń, które pierwotnie obciążały wynik finansowy? Sama korekta kosztów zużycia materiałów o cały koszt wytworzenia będzie chyba nieprawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?