Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w polityce rachunkowości zapisane ma, iż rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są po cenach zakupu. Spółka w przypadku zakupu materiałów bezpośrednio produkcyjnych księguje koszty transportu bezpośrednio w koszty, koszty zakupu materiałów zaś trafiają na "konto pośrednie" i stają się kosztem dopiero w momencie sprzedaży. Spółka prowadzi ewidencję wartościowo-ilościową materiałów bezpośrednio produkcyjnych, materiały pośrednie odpisywane są w koszty.

1.

Czy konsekwentnie spółka powinna postępować również z materiałami pośrednio produkcyjnymi i innymi, jak np. materiały biurowe, środki czystości, części do maszyn i urządzeń?

2.

Czy w wypadku tych drugich może księgować koszt materiału i usługi transportowej na jednym koncie? Czy w takiej sytuacji powinna dzielić zakup materiału i transportu zgodnie z kosztami rodzajowymi na zakup materiałów i energii i na usługi obce?

3.

Gdzie takie koszty transportu powinny być wykazane w rachunku zysków i strat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?