Czy materiał wejściowy wprowadzany na linię produkcji preform - płatki RPET należy traktować jako odpady, czy jako surowiec/produkt do produkcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z zakładów na terenie powiatu prowadzi instalację IPPC do produkcji napojów i w złożonym wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wskazano, że będzie prowadził również produkcję preform butelek na napoje z płatków tworzyw sztucznych tzw. RPET.

Czy materiał wejściowy wprowadzany na linię produkcji preform - płatki RPET należy traktować jako odpady, czy jako surowiec/produkt do produkcji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access