Czy matce przysługuje świadczenie wychowawcze, jeśli dziecko zgodnie z wyrokiem sądu spędza cały miesiąc u ojca? - OpenLEX

Czy matce przysługuje świadczenie wychowawcze, jeśli dziecko zgodnie z wyrokiem sądu spędza cały miesiąc u ojca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki. W sprawie, która wiąże się z niniejszym zapytaniem wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono matce. Dodatkowo sąd orzekł obowiązek utrzymania w całości matce. Ojciec natomiast ma prawo spędzić z dzieckiem jeden miesiąc wakacji.

Przyjmując, że dziecko, zgodnie z wyrokiem sądu spędza cały miesiąc u ojca, czy mając na uwadze cytowany powyżej przepis, matce w tym miesiącu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Zaznaczyć należy, że w niniejszej sprawie nie zachodzi opieka naprzemienna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX