Czy matce pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, której przyznano prawo do emerytury będzie nadal przysługiwało... - OpenLEX

Czy matce pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, której przyznano prawo do emerytury będzie nadal przysługiwało świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ze względu na artykuł 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, matce pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, która w marcu 2022 r. złożyła wniosek o emeryturę i przyznano do niej prawo od 5.03.2022 r. będzie nadal przysługiwało świadczenie, gdy wysokość przyznanej emerytury wynosi 1990 zł?

A jeśli emerytura przyznana dla kobiety wynosiłaby 3000 zł, to należy wtedy uchylić jej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na art. 27 ust. 5 u.ś.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX