Czy matce biologicznej (nieletniej) należy ustalić opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dziecko zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Biologiczną matką nowo narodzonego dziecka jest małoletnia dziewczynka (lat 14), natomiast biologiczny ojciec dziecka jest nieznany. Rodzinę zastępczą dla nowo narodzonego dziecka stanowi matka małoletniej dziewczynki (czyli babcia dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej).

Czy matce biologicznej (nieletniej) należy ustalić opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX