Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X w okresie od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. pracowała w firmie A na podstawie umowy o pracę tymczasową podpisaną z agencją pracy B. W grudniu 2018 r. Pani X dostarczyła do nas świadectwo pracy z ww. pracy i nową umowę o pracę tymczasową podpisaną z tą samą agencją pracy B, ale praca ma być świadczona na rzecz innej firmy C.

Czy opisaną sytuację powinniśmy potraktować jako ciągłość zatrudnienia, z uwagi na to, że obydwie umowy są zawierane z tym samym pracodawcą (agencją pracy B)?

Czy utracić dochód z pracy w firmie A, świadczonej na podstawie umowy z agencją B, a doliczyć dochód z uzyskanej pracy w firmie C, świadczonej na podstawie umowy z tą samą agencją B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?