Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W 2009 r. małżonkowie (nie posiadają rozdzielności majątkowej) zakupili dwie nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem dla firm, od której każdy z nich odliczył sobie po 50% VAT naliczonego. Oboje są czynnymi płatnikami VAT i każdy rozlicza podatek dochodowy (18%) na zasadach ogólnych oraz podatek VAT po 50% każdy. W 2014 r. otrzymali pożyczkę, dając pod zastaw jedną z nieruchomości, której wartość jest niewiele wyższa od wartości pożyczki. Umowa jest spisana notarialnie. Spłata pożyczki i odsetek miała nastąpić do 20 grudnia 2014 r. pod rygorem przejęcia zastawionej nieruchomości. Niestety pożyczka nie została spłacona.

Czy małżonkowie muszą wystawić fakturę VAT na przejęcie nieruchomości i czy przejęcie tej nieruchomości będzie objęte VAT?

2. W styczniu małżonkowie zakupili kolejną nieruchomość z naliczonym podatkiem VAT z przeznaczeniem na wynajem. VAT każdy z nich odliczył sobie w deklaracji po 50%. Małżonkowie są także udziałowcami spółki cywilnej (czynny płatnik VAT), której są jedynymi udziałowcami. Spółka ma w swoich zasobach nieruchomości, które wynajmuje firmom. Na koniec roku małżonkowie umową bezpłatnego użyczenia, przenoszą prawo do używania i osiągania pożytków nowo zakupionej nieruchomości z osób fizycznych na spółkę cywilną. Spółka będzie wynajmować nieruchomość innym firmom (sprzedaż opodatkowana VAT).

Co z VAT, który odliczyli sobie jako osoby fizyczne?

Czy powinni go zwrócić, a może jest jakiś sposób, aby go nie zwracać?

3. Małżonkowie od 2015 r. chcą wynajem prywatny scedować tylko na męża i wybrać ryczałt.

Czy VAT może rozliczać tylko mąż, jeśli to tylko on będzie osiągał przychody i co z podatkiem odliczonym od nieruchomości oddanej w nieodpłatne użyczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?