Czy małżonkowi zmarłego nauczyciela należy wypłacić nagrodę jubileuszową? - OpenLEX

Czy małżonkowi zmarłego nauczyciela należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zapytanie o możliwość uzyskania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy.

1.

Nauczyciel rozpoczął pracę w dniu 1 grudnia 1977 r.

2.

Wcześniej w okresie od 5 lipca 1976 r. do 26 czerwca 1977 r. pełnił służbę wojskową (po zakończonych studiach stacjonarnych).

3.

Nie przedstawił jednak książeczki wojskowej poświadczającej odbytą służbę wojskową.

4.

Do 8 maja br. nieprzerwanie pracował (zatrudnienie przez mianowanie).

5.

W maju 2012 r. zmarł.

Czy możliwa jest realizacja roszczenia małżonki, która przedstawia dokument męża (książeczkę wojskową) w celu uzyskania nagrody jubileuszowej?

Czy jeżeli świadczenie to było należne osobie zmarłej możliwa jest jego wypłata małżonce zmarłego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?