Czy małoletni może odpowiadać za zaległości podatkowe w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym... - OpenLEX

Czy małoletni może odpowiadać za zaległości podatkowe w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym oddziedziczone po zmarłym rodzicu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta prowadził postępowanie w sprawie przepadku pojazdu w trybie art. 130a prawa o ruchu drogowym. Sąd Rejonowy w Z. wydał postanowienie o przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Pojazd został oddany do demontażu. Podczas prowadzonego postępowania okazało się, że właściciel pojazdu zmarł. Przejmującym spadek po zmarłym w postanowieniu sądu jest syn zmarłego w wieku 11-12 lat. Tutejszy organ wystawił decyzję o zwrocie (w związku z przyjętym spadkiem) kosztów poniesionych za holowanie, przechowywanie i nadzór nad pojazdem na małoletniego. Zaznaczam, że Sąd Rejonowy w wydanym postanowieniu o przepadek pojazdu nałożył na małoletniego obowiązek zwrotu kosztów w wysokości 40 zł. Decyzja organu jest prawomocna a od kwoty naliczane są odsetki ustawowe.

Czy nie popełniliśmy błędu wydając decyzję o zobowiązaniu małoletniego do uregulowania zaległości po zmarłym ojcu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX