Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2018 r. sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie klasyfikowany do jednej z 6 grup wymienionych w załączniku do ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. Jednym z kryteriów klasyfikacji jest wymiar sprzętu. Do grupy urządzeń małogabarytowych zaliczane będą urządzenia, których żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm.

Jak należy klasyfikować urządzenia wyposażone w przewód/kabel o długości powyżej 50 cm, np. przedłużacze, suszarki do włosów, żelazka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?