Czy, mając zwolnienie w związku z opieką nad dzieckiem wystawione przez lekarza łącznie z weekendem, pracownik może wypisać Z-15 bez tych dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik posiada zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad dzieckiem wraz z sobotą i niedzielą. Wypisując Z-15a pracownik podał tylko okres od poniedzizałku do piątku z pominięciem soboty i niedzieli. Pracownik jak i współmałżonka mają soboty i niedziele wolne od pracy.

Czy, mając zwolnienie w związku z opieką nad dzieckiem wystawione przez lekarza łącznie z weekendem, pracownik może wypisać Z-15 bez tych dni i należy wypłacić zasiłek tylko za dni od poniedziałku do piątku z pominięciem weekendu?

Pominięcie weekendu oznacza że mając zwolnienie na 11 dni ciagiem będzie wykorzystane tylko 9 dni w związku z opieką nad dzieckiem oraz wypłata wyższego wynagrodzenia za pracę, ponieważ zostaną pominięte dwa dni ze zwolnienia- co oznacza pomniejszenie wynagrodzenia tylko za 9 dni a nie za 11 jak ze zwolnienia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access