Czy mając zatwierdzony projekt robót geologicznych Inwestor ma dowolność w podejmowaniu i zmianie swoich decyzji o wykonywanych odwiertach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projekt robót geologicznych zakładał wykonanie 3 studni (nie zakładano etapowego wykonania prac) z możliwością nie wykonania wszystkich otworów. Po zatwierdzeniu Prg zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót geologicznych obejmujący wykonanie 3 odwiertów zgodnie z Prg. w danym przedziale czasowy. Roboty zostały zakończone i udokumentowane. Wykonano i udokumentowano jeden odwiert, zaznaczając w dokumentacji, że Inwestor nie zdecydował się na wykonanie pozostałych odwiertów. W związku z tym, że w dokumentacji nie odniesiono się, że wykonanie i udokumentowanie jednego odwiertu jest pierwszym etapem prac wykonanych w ramach Prg, organ uznał, że projektowane roboty zostały zakończone, a ich wynik przedstawiony w dokumentacji. 2 lata później dla tego samego Inwestora na podstawie odrębnego projektu została wykonana oraz udokumentowana kolejna studnia (znajdowała się na jednej z działek z Prg). Obecnie Inwestor złożył zawiadomienie (poza terminem rozpoczęcia prac zawiadomienie nie zawiera żadnej informacji wymaganej art. 81 ust. 2 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr.geol.) o realizacji robót geologicznych 3-go odwiertu na podstawie Prg.

Czy podanie w zgłoszeniu zakresu i terminu wykonania robót geologicznych a następnie ich zakończenie dokumentacją (zatwierdzona przez organ administracji geologicznej) nie zamyka procesu: Prg – zgłoszenie zamiaru realizacji robót geologicznych – dokumentacja?

Czy mając zatwierdzony Prg Inwestor ma dowolność w podejmowaniu i zmianie swoich decyzji o wykonywanych odwiertach?

Czy studnia będzie wykonana legalnie czyli na podstawie projektu robót geologicznych, czy zaistniałą sytuację należy zgłosić do urzędu górniczego zgodnie z kompetencjami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX