Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na okres do 29 lutego 2020 r., na podstawie czego miała przyznany zasiłek stały.

19 lutego br. złożyła wniosek o ustalenie kolejnego stopnia niepełnosprawności, a w dniu 31 marca 2020 r. wniosła o przyznanie zasiłku stałego.

24 kwietnia br. strona została przez PZON zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności (zaocznie), a orzeczenie zostało do strony wysłane pocztą w dniu 5 maja 2020 r. Strona zapowiedziała, że będzie się odwoływać od tego orzeczenia.

Czy mając wiedzę, że strona w normalnym trybie, na podstawie lekkiego stopnia niepełnosprawności nie miałaby prawa do zasiłku stałego, należy zmienić decyzję w oparciu o art. 15h specustawy Covid-19?

Jeśli tak, to na jaki okres zmienić tę decyzję?

Z zapisów ustawy wynika, że "orzeczenie zachowuje ważność (...) nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności." W tym przypadku nowe orzeczenie zostało wydane w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Jeśli nie, w jaki sposób należy rozpatrzyć wniosek o zasiłek stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?