Czy mając na uwadze art. 41b ust. 3 u.o. ZWIK jako posiadacz odpadów powinien zawrzeć z rolnikiem umowę dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji na podstawie umowy zawartej z rolnikiem przekazuje temu rolnikowi ustabilizowane osady ściekowe o kodzie 19 08 05. Przekazanie następuje do nieruchomości będącej własnością rolnika, a osady są przez niego wykorzystywane do nawożenia gruntów rolnych. ZWIK ubiega się w oparciu o art. 42 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. o dostosowanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do nowej regulacji.

Czy mając na uwadze art. 41b ust. 3 u.o. ZWIK jako posiadacz odpadów powinien zawrzeć z rolnikiem umowę dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego?

Czy wystarczy oświadczenie rolnika o tytule do gruntu i o zgodzie na przyjęcie osadu od ZWIK?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access