Czy magazynowanie wody podziemnej pobranej z ujęcia wód podziemnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza wykonać ujęcie wód podziemnych w skład, którego wchodzą 3 otwory studzienne na różnych działkach co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. Pobrana woda przekierowana zostanie do projektowanego szczelnego, otwartego zagłębionego w terenie zbiornika wodnego, z którego wykorzystywana będzie do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni w zależności od zapotrzebowania na wodę roślin w stosunku do warunków atmosferycznych.

Czy w tym przypadku magazynowanie wody podziemnej pobranej z ujęcia wód podziemnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access