Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zlecił opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Projektant w trakcie prac projektowych wystąpił m.in. do PWiK o wydanie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z których wynika, iż celem odprowadzenia ścieków należy włączyć się do sieci biegnącej w ulicy X o rzędnej dna 138,20. W trakcie opracowania projektu okazało się, że korzystniejsze dla inwestora i zarazem zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną jest włączenie się do sieci w tej samej ulicy, ale do innej studni o rzędnej dnia 138,00. Jednocześnie w warunkach przyłączeniowych wskazano konieczność dokonania uzgodnienia branżowego projektu z PWiK. Projektant uzgodnił projekt budowlany z PWiK – wpięcie do studni kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna 138,00 (czyli inaczej niż wskazywały warunki). Organ administracji architektoniczno-budowlanej twierdzi, że pomimo uzgodnienia branżowego projektu jest on wykonany niezgodnie z wydanymi warunkami i konieczne jest wystąpienie o zmianę przedmiotowych warunków. Inwestor twierdzi z kolei, że powyższe stanowi urzędniczą obstrukcję, bowiem gestor sieci uzgodnił branżowo projekt z wpięciem do studni o innej rzędnej, aniżeli ta wskazana w warunkach przyłączeniowych. Na etapie składania wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych nie sposób dokładnie we wniosku podać konkretne rozwiązanie.

Czy rację ma inwestor, czy też organ administracji architektoniczno-budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?