Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowania w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Czy lokalizacja drogi (obiektu budowlanego) w pasie drogowym oznacza, że droga musi być wybudowana, czy wystarczające jest wydanie pozwolenia na budowę tej drogi lub zrid w sytuacji gdy droga nie została jeszcze wybudowana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?