Czy lokal, wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków, może być wprowadzony do majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego z małżonków i w ramach tego przedsiębiorstwa sprzedany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakup lokalu niemieszkalnego przez małżonków będących we wspólnocie majątkowej. Mąż chciał wprowadzić ten lokal do jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez niego, w związku z czym żona napisała oświadczenie o zgodzie na użytkowanie tego lokalu tylko i wyłącznie w działalności męża. Lokal był remontowany z myślą o wynajmie w działalności. Jednak jeszcze przed wprowadzeniem go do majątku firmy znalazł się kupiec i została zawarta umowa przedwstępna na sprzedaż tego lokalu.

Czy dany lokal można wprowadzić do firmy jako towar i sprzedać, gdyż zostały poczynione koszty, na które były pobrane faktury na działalność, które chciałbym zaliczyć do kosztów działalności firmy i czy przy sprzedaży tego lokalu trzeba naliczyć VAT, skoro nie przysługiwało mi odliczenie przy jego zakupie i z faktur kosztowych na remont tego lokalu także VAT nie był odliczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX