Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wprowadzono limit okresu zatrudnienie na czas ograniczony, który wynosi 36 miesięcy. Czy dobrze interpretujemy, że jeżeli nauczyciel miał umowę 1.09.2018 r. - 31.08.2020 r., jej nie wliczamy do limitu, ponieważ była zawarta przed wejściem w życie przepisu, do limitu liczymy umowy zawarte od 1.09.2019 r.? Czy limit 36 miesięcy dotyczy również nauczycieli, którzy są zatrudniani w niepełnym wymiarze np. 6/20?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?