Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma zapis w umowie, że "za pracę przekraczającą określony w umowie wymiar czasu pracy, lecz nie przekraczającą przeciętnie 39 godzin tygodniowo w przeciętnym pięciotygodniowym tygodniu pracy w przyjęty okresie rozliczeniowym otrzymuje wyłącznie normalne wynagrodzenie. Pracownik za pracę przekraczającą ustalony w ust. poprzedzającym limit czasu pracy w wymiarze przeciętnie 39 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym jest uprawniony oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych".

Czy w przypadku zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu na zupełnie inne stanowisko pracy taki zapis dotyczący uprawnienia do godzin nadliczbowych należy również zamieścić?

Całkowity etat u tego samego pracodawcy nie przekroczy pełnego etatu, tylko zostanie rozdzielony na 2 umowy (różne stanowiska pracy 3/4 i 1/4 etatu).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?