Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

W związku z upływem terminu obowiązywania decyzji starosta z urzędu wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych oraz na odprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych. Po wszczęciu postępowania okazało się, że zakład, dla którego wydano pozwolenie, nie istnieje, a obecni nowi właściciele działek nie korzystali z ujęcia i nie są zainteresowani korzystaniem z niego. W obecnym stanie faktycznym należy wygasić decyzję, bo upłynął termin jej obowiązywania i orzec o konieczności usunięcia urządzeń wodnych (obecni właściciele nie są zainteresowani korzystaniem z nich).

Jak należy w takiej sytuacji określić strony postępowania?

Do kogo skierować decyzję wygaszającą i na jaki podmiot nałożyć obowiązek likwidacji urządzeń?

Czy wygaszenie powinno być skierowane do zakładu, dla którego wydano pozwolenie wodnoprawne, bowiem nikt inny nie wszedł w prawa i obowiązki?

Czy likwidacja ujęcia należy do obecnych właścicieli ujęcia, pomimo faktu, że nigdy z niego nie korzystali, a jedynie kupili działkę z otworami studziennymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?