Czy liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może stanowić kryterium oceny ofert w przetargu na remont chodników? - OpenLEX

Czy liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może stanowić kryterium oceny ofert w przetargu na remont chodników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Czy w przetargu na remonty bieżące przez cały rok nawierzchni dróg i chodników, jako jedno z kryteriów oceny oferty zamawiający może zastosować kryterium "liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę"?

Czy powyższe kryterium można zastosować w każdym postępowaniu przetargowym czy tylko w określonych postępowaniach – jakich?

Ponieważ są to remonty całoroczne nie można zastosować kryterium terminu czy gwarancji.

Jeśli powyższe kryterium jest niewłaściwe, jakie inne kryteria może zastosować zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX